REKLAMCILIK

Reklam, insanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona karşı görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurudur.

Çok ürünlü reklam ya da birden çok ürünü konu alan reklamlardır. Çoğunlukla, aynı üreticinin çeşitli ürünlerini konu alır. Bu tür reklamlara ayrıca “Ürün Çeşidi Reklamları” (Range Advertising) denir. Reklam, bir satış yerinin stokunda bulunan ürün çeşidini konu aldığında da, “Çok Ürünlü Reklam” (Multiproduct ya da Multiunit Advertising) olarak adlandırılır.
Reklamverenin dikkat etmesi gereken konu ise; Bütçe ve Stok düzenlemesi’dir. Tüketiciye sunulacak ürün çeşitliliği hangi sebeplerle varlık gösterecekse iyi analiz edilmesi gerekir.

Örneğin, “X mağazasında A’dan Z’ye her şey var” iletisini tüketiciye sunmaktır. Kısaltması ise; M.P.A‘ dır.

Ürün çeşidi fazla olan firmaların satış stratejilerine yardım eden bu uygulamalar, aslında benzer firmalar arasındaki rekabeti de beraberinde getirmektedir. Firmalar çeşitliliği, uygun fiyatlandırmayı ve ödeme kolaylıklarını kısa yoldan, fazladan çeşit sunarak anlatmaya çalışırlar. Sonuç olarak da, reklamların sunumu ekonomik analizlerden referans alınarak oluşturulur.

Flesch Formülü

Bir metnin okunurluğunu ölçmek ve daha kolay okunur metinler yazılması için yol göstermek amacıyla Rudolf Flesch tarafından geliştirilen teknik (Reading Ease Score / Kolay Okunma Puanı). Ortalama cümle uzunluğu, 100 sözcüğe düşen önek, sonek ve kişi zamirlerinin sayısı vb. ölçütlerle belirlenir.

Rudolf Flesch

Doç. Dr. Erkan Yüksel, formül ve katsayıların karmaşık oluşunun altını çizerek, genel olarak kolay okunabilirlikle ilgili şunları söylemiş:

“Bir metindeki her 100 sözcükteki harf sayısı 200’e yaklaşıyorsa okunabilirlik “çok zor” kategorisindedir. 150’ler ve altında ise “kolay okunabilir” denilebilir. Cümlelerin kelime sayısı olarak uzunluğu 25 ve üzerinde ise bunların “zor okunan” metinler olduğu söylenebilmektedir. 29 ve üzeri ise “çok zor okunabilir” metinler olarak yorumlanmaktadır. 21 kelime ve altı ise “kolay okunabilir” nitelikte bulunmaktadır. Öte yandan 29 ve üzeri kelime sayısına sahip cümlelerin “can sıkıcı”, 21 ve altında kelimeye sahip olanların da “heyecanlandırıcı” kategorisinde yer aldığını belirtmek gereklidir. Kişisel sözcüklerin ve kişisel ifadeli cümlelerin fazla kullanılması da okumayı kolaylaştırmakta ve ilgi çekici nitelikte değerlendirilmektedir”.

Türk dilinde henüz bu konuda ünlü olmuş bir çalışma bulunmamasına rağmen, reklam metinlerinden resmi yazışmalara, medya içeriklerinden artık blog sitelerine kadar bir çok alanda kolay okunabilirlik ve anlaşılabilirlik açısından doğru yolu göstermektedir.

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI TERİMLERİ

AÇIKHAVA REKLAMI
Kamuya açık iç / dış mekanlarda teşhir edilen ve herhangi bir ürün ya da hizmet için talep ve / veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.

AÇIKHAVA REKLAM ÜRETİCİSİ
Müşterinin talepleri doğrultusunda reklam alanı ve panolarının, kurumsal kimlik elemanlarının tasarımı, üretimi, montajı ve servis hizmetlerinden birini, birkaçını ya da tümünü veren firmadır. 

İLAN
Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını ifade eder.

İLAN PANOSU
Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının konulabileceği, asılabileceği, sergilenebileceği teşhir ünitelerini ifade eder.

REKLAM
Herhangi bir ürün ya da hizmet için talep veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş yazılı ya da görsel mesajın bedeli ödenerek reklam araçlarıyla geniş halk kitlelerine iletilmesidir.

REKLAM AJANSI
Reklam ajansları müşterilerinin genel tanıtım, pazarlama, imaj ve / veya marka yaratma ya da geliştirme stratejileri ile uyumlu reklam faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanmasından sorumlu hizmet firmalarıdır.

REKLAM ALANLARI
Reklam, tanıtım ve ilan elemanlarının konulabileceği yer ve alanları ifade eder.

REKLAM KURULUŞU
Reklamları hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan kişi veya kurumları ifade eder.

REKLAM PANOSU / LEVHASI / TABELASI
Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan yazılı ve / veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar) olarak ifade edilir.

REKLAM VEREN
Ürettiği ya da pazarladığı ürün ya da hizmet için talep veya imaj yaratmak ya da güçlendirmek amacıyla reklam üretmek ve yayınlatmak için bedel ödeyen gerçek ya da tüzel kişilerdir. 

TANITIM
Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve / veya görsel mesajlar içeren uygulamalardır.

TANITIM PANOSU / LEVHASI / TABELASI
Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi / kurum / sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve / veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir üniteleri (tabelalar) olarak ifade edilir.

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI ÜRÜNLERİ 

3-D REPLICA OBJECT OR SHAPE
Gerçek bir cisim ya da şeklin kopyalanması ile oluşturulmuş ve bir reklam gereci olarak kullanılan üç boyutlu bir röproduksiyon anlamına gelir. Röproduksiyon, ölçek olarak büyütülmüş, minyatürize edilmiş veya aynı boyutta olabilir, bir binaya takılmış veya binanın bir parçası olarak inşa edilmiş olabilir. Röproduksiyon, kendi başına durabilir veya pilonlar gibi kendi başına durabilen panoların bir parçasını oluşturabilir.

ATM KABİNİ REKLAM UYGULAMALARI
Bankaların otomatik para çekme makinalarının yer aldığı kabinlere yönelik reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

BANNER
Hafif kumaş veya benzeri malzemeden yapılmış; direk, bina ya da sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam elemanlarıdır.

BAYRAK / FLAMA
Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının veya hizmet kurumlarının resmi / kurumsal tasarımlarını taşıyan öğelerdir.

BENZİN İSTASYONLARI
Motorlu araçlar için benzin ve türevlerinin satışının yapıldığı, tanıtım ve reklam uygulamalarında totem, kanopi reklam panoları, yönlendirme panoları vb reklam elemanlarının birarada kullanıldığı işletmelerdir.

BEZ / PVC AFİŞ
Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, hafif ve geçici kullanıma uygun tanıtım ve reklam elemanlarıdır.

BILLBOARD / BIGBOARD / MEGABOARD
Bilboardlar reklam alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam / tanıtım üniteleridir. Reklam alanları daha da büyük olanları bigboard veya megaboard olarak adlandırılırlar.

BİNA GİYDİRME UYGULAMALARI
Bina sağır duvarları, cephe kaplamaları, cam yüzeyleri ve vitrinlerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

BİNEK VE TİCARİ OTO/KAMYON / OTOBÜS / UÇAK vb ARAÇ GİYDİRME UYGULAMALARI
Belirtilen araçlar üzerine, çeşitli dijital baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır. Bu tür uygulamalarda dış cepheden bakıldığında imaj / baskı görülürken, iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana gelmemektedir.

BUNTING SIGN
Genellikle açılış ve kutlamalar sebebi ile bayrak, flama vb dekoratif reklam ürünlerinin birarada çok miktarda kullanılması ile oluşturulan reklam elemanlarıdır.

ÇATI REKLAMLARI
Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve konduğu binanın mimari dizaynı ile entegre olacak şekilde tasarlanan reklam / tanıtım panolarıdır.

ÇATI ÜSTÜ REKLAM PANOLARI
Bina ve benzeri yapıların mimari yapısından bağımsız olacak şekilde, bina çatı ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilen reklam / tanıtım panolarıdır.

ÇİFT TARAFLI PANOLAR
Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam / tanıtım panolarıdır.

ÇOK YÜZLÜ PANOLAR
Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam / tanıtım panolarıdır.

DUVAR / ALIN REKLAMLARI
Bina veya benzer yapıların dış cephelerinde yer alan herhangi bir duvarına, bina cephesine paralel ya da dik (çıkıntılı) olacak şekilde takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.

HAREKETLİ VE YANIP SÖNEBİLEN REKLAMLAR
Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklamlardır.

IŞIKLI PANOLAR / LEVHALAR / TABELALAR
Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb aydınlatma elemanları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam panolarıdır.

KABİNLİ REKLAM PANOLARI
Reklamın sergilenmesi için bir duvara sabitlenmiş ve saydam yüzeyli, kilitlenebilir teşhir üniteleridir.

KANOPİ ALIN REKLAMLARI
Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş kanopilerin cepheden görünen yüzey(ler)ine takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.

KIOSK
Üzerinde dokunmatik ekran ve / veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb kamuya açık alanlarda reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılabilen ürünlerdir.

KÖPÜK REKLAMLAR
Strofor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam ve tanıtım elemanlarıdır.

KULE REKLAMLARI
Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklam / tanıtım panolarıdır.

KUTU HARFLER
Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam / tanıtım üniteleridir.

LED EKRANLI REKLAMLAR
Dekoratif led ışıklar kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

MESLEK VE / VEYA İSİM LEVHASI / TABELASI
Bir binada faaliyet gösteren doktor, avukat vb serbest meslek bürolarını ve benzer işletmeleri belirten levhalardır.

NEON REKLAMLAR
Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

OTOBÜS DURAĞI REKLAMLARI
Durağı çevreleyen paneller üzerinde teşhir edilen ve dijital baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

PENCERE REKLAMLARI
Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarıdır.

PİLON / TOTEM / HIGHRISE
Bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız -genelde yakınında- bir alanda yere sabitlenmiş, yüksek reklam / tanıtım panolarıdır.

POSTER PANEL
Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir üniteleridir.

RAKET / CLP
Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklam ve tanıtım alanları için çoğunlukla kaldırım vb yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam ve tanıtım üniteleridir.

SANDWICH BOARD SIGN
İşletme, ürün, promosyon, servis ya da diğer ticari ve toplumsal faaliyetlerin reklamının yapılması veya tanıtılması için geçitlerde veya diğer kamuya açık alanlarda sergilenen portatif, kendi başına durabilen tabelalardır.

STAND / DISPLAY / P.O.P
Ürün sunumu / teşhiri / sergilenmesi için tasarlanan reklam ve tanıtım ürünleridir.

SUN BLIND SIGN
Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir tanıtım ya da reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve / veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş kanvas, kumaş vb malzemelerden yapılan ve tente olarak ta adlandırılan ünitelerdir.

ŞEHİR MOBİLYALARI REKLAMLARI
Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklam ve tanıtımlardır.

V TABELALAR
Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “V” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.

YER GRAFİKLERİ
Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

YERE MONTE REKLAM PANOLARI
Bir ya da daha fazla ayak, direk vb ile yere (zemine) sabitlenmiş, bina ve benzer yapılardan destek almayan bağımsız reklam / tanıtım panolarıdır. 

YÖNLENDİRME PANOSU / LEVHASI / TABELASI
Araçlara ya da yayalara yol gösteren ve yönlendiren tabelalardır.

ZEPLİN VE BALON REKLAMLARI
Zeplin ve balon üzerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI ÜZERİNE YAZILAR

AÇIKHAVA REKLAMLARINA YENİ KISITLAMALAR GELİYOR
Yenilenen ve düzenlenen “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2005 tarih ve 1238 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdi. İstanbul web sitesinde yayınlanan bir haberde, yeni reklam ilan ve tanıtım yönetmeliğinin 11.maddesinde, ”Zemin katta ticaret birimi veya birimleri olan yapılarda her bir birimin tanıtıcı levhası derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla en fazla 0.70 m. yüksekliğinde ve yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Zemin katın haricindeki üst katlardaki büro ve benzeri işyerleri dış cephelerine tanıtım ve reklam tabelası asamazlar. Cam yüzeylerine yazı yazamazlar veya cam arkalarına tanıtıcı levha koyamazlar. Bu işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler” deniyor ve bu yenilik ile bina cephelerindeki görüntü kirliliğinin önleneceği vurgulanıyor.

Bu maddeyi bir de reklamveren ve Açıkhava reklam firması açısından değerlendirelim. Reklamveren firma Reklam Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince orta katlardan birinde olan ofisinin dış cephesindeki reklam panosunu kaldırmak zorunda kalacak. Peki bu reklamveren firma o adreste olduğunu artık nasıl ifade edecek? Çünkü firmanın o binada, o adreste olduğunu ifade eden ve hiç aramadan bakıldığında fark edilen reklam panosu artık olmayacak. Belki zamanla sadece orada olduğunu bilen müşterileri kalacak çünkü firma yeni müşteri kazanma şansını yitirmiş olacak. Müşterileri azalan firmanın zamanla işleri de azalacak ve firma küçülecek. Belki de reklamveren, firmasını kapatmak zorunda kalacak. Diğer taraftan reklamveren firmanın ofisi, zemin kat yerine üst katlarda olduğundan ve kendi katının dış cephesine reklam panosu asması yasaklandığından reklam panosu üretimi yapan Açıkhava reklam firmaları ve bu firmaların çalıştığı tedarikçi firmaların da işleri yavaşlayacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Reklam Yönetmeliği’nin yenilenmesi çalışmalarına başlamadan önce ARED’den mevcut yönetmeliğin eksik ve düzenlenmesi gereken bölümleriyle ilgili bir rapor talep etmişti. ARED’in hazırladığı rapor Kentsel Tasarım’a gönderildi. Ayrıca Reklam Yönetmeliği çalışmalarında sektörü temsilen ARED’den de 2 kişinin komiteye atanması yazılı olarak talep edildi. Ancak yeni yönetmelik çalışmalarında sektör temsilcileri hiçbir sürece dahil edilmedi. Yukarıdaki yönetmelik maddesinden de anlaşıldığı üzere yeni reklam yönetmeliği hazırlanırken sektörün görüşleri dikkate alınmadı. Dikkate alınmayan diğer bir konu da zemin katlara asılacak panoların yerden yüksekliği ve ebatları. İstanbul’daki binalarda, sokaklarda, caddelerde bir standart yokken reklam panolarında bu katı standartları uygulamanın oldukça güç olacağını düşünüyoruz. Yeni Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği, reklamveren firmanın kendini ifade etmesine ve Açıkhava reklam sektörüne önemli kısıtlamalar getirecektir. Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin uygulama sürecinde ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve uygulamanın bu esaslara göre yapılmasının sıkıntıları hafifleteceğine inanıyoruz.

İbrahim DEMİRSEREN / Outdoor & Sign - Eylül'05
ARED Genel Sekreteri
idemirseren@denizreklam.net

İLAN REKLAM VERGİSİ SEVİNDİRDİ...
24.12.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23’üncü maddesinin e fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri Büyükşehir Belediyelerinin gelirleri arasına alındı. Kanunda ilan, asma, tahsis ve bakım ücret tarifelerinin Belediye Meclislerince belirleneceği bildiriliyordu. Diğer taraftan 12 yıl aradan sonra 30.12.2004 tarihli 5281 sayılı Kanun ile reklam ilan vergilerinde bir defada 400 kat artış gerçekleşti. İki kanunun yürürlüğe girmesiyle reklam ilan vergilerinde bir anda yüzde 400 artış gerçekleşirken diğer taraftan Belediye Meclislerince belirlenen ilan, asma, tahsis ve bakım ücretleri de vergilere eklendi ve vergi uygulaması toplam rakamlar üzerinden yapıldı. İlk dönemlerde esnaf, reklamveren ve Açıkhava reklam sektörü uygulama ile ilgili yanlışlığı vurgulamak için çeşitli girişimlerde bulundu ancak bazı Belediyelerde sadece ilan asma tahsis ve bakım ücretlerinde indirimler sağlanabildi.

Maliye Bakanlığı bu ücret uygulamalarıyla ilgili karışıklığa son vermek amacıyla 16.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınladı. Tebliğde “Belediyelerin harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmakla beraber, ücretlerin hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir.” diyerek, ilan reklam vergileriyle ilgili de şu örneği vermiştir :”Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler, ilan ve reklam vergisi dışında verecekleri hizmete karşılık olarak asma, tahsis ve bakım ücreti alabileceklerdir. Sözü edilen ücretlerin alınabilmesi için mükelleflerin hizmet binaları dışında, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalara ve diğer yerlere ilan ve reklamlarını asabilmek için belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talebinde bulunması ve belediyelerinde bu hizmeti yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün bulunmaktadır. Buna karşılık, ücrete konu edilen ve mükelleflerin hizmet binalarında ve diğer yerlerde bulunan ve belediyelerden asma, tahsis ve bakım hizmeti talep edilmeyen ilan ve reklamları için, 2464 sayılı Kanunda yer alan ve reklam vergisi dışında herhangi bir ücret alınması mümkün bulunmamaktadır.”

Bu tebliğin Belediyeler tarafından da değerlendirilerek ilan reklam vergisi uygulamalarında gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılması, ilan asma, tahsis ve bakım ücretlerinin bundan sonra sadece Belediye’den hizmet alındığı durumlarda ve yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak hazırlanan ücret tarifelerinin uygulanmasını diliyoruz. 

Gürhan ÖZTÜRK / Outdoor & Sign - Kasım 2005
ARED Yönetim Kurulu Üyesi
gurhan@deyas.com.tr

AB SÜRECİNDE  AÇIKHAVA REKLAMCILIĞI

Avrupa birliği ile beraber çok sık duyduğumuz birkaç sözcük var. Birincisi AB ile tam üyeliğe hazırlık çalışmalarında yürütülecek görüşmeler için kullanılan MÜZAKERE sözcüğü, ikincisi de AB üyeleri tarafından hazırlanmış aday ülkelerin önüne kabul edilmek üzere konulan AB MÜKTESEBATI’ dır.

Hani zaman zaman siyasilerin karşılıklı restleştiği, toplantıya gitmedikleri veya toplantıyı terk ettikleri olayların, medyada büyük puntolarla verildiği, borsanın gidip geldiği olaylar. İşte bütün fırtına bu AB Müktesebatından çıkıyor. Çünkü AB bunu aday ülkelerin önüne koyarken, aday ülkelere bunda  pazarlık yapma şansını vermiyor. Aday ülkelerin bu müktesebatın özünü kabul etmesini istiyor.

Bunun için de aday ülkenin mevzuatları taranıyor, AB müktesebatına uymayanlar tespit ediliyor. Bunlara da  Müzakere başlıkları deniyor. Sonra her başlık komisyonlar tarafından ele alınarak AB müktesebatına uyumu değerlendiriliyor.

Hatta bu müktesebata uyum için, aday ülkelerin sivil toplum örgütleri bir proje ile gelirlerse karşılıksız para veriyor. AB’nin Türkiye’de 1995 yılından beri  fonlarından proje karşılığında, çeşitli örgütlere karşılıksız milyarlarca Avro dağıttığını basından biliyoruz.

TBMM AB komisyonu, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmekle görevlidir. Ayrıca bu süreçte TBMM’sine sunulan yasa tasarısı ve tekliflerin AB müktesebatına uyup, uymadığını incelemekte gerekirse ihtisas komisyonlarına havale etmektedir. Bu komisyonun kurulduğundan beri çok hızlı çalıştığını, kısa sürede yasalarımızı AB’nin istediği şekilde uyarladığını gördük. Hızlı değişen bu yasaların toplumumuzun ihtiyaçlarını ne kadar karşılayacağı da zamanla uygulamada görülecektir.

Ülkemizin tüm mevzuat ve  uygulamaları Avrupa komisyonu tarafından ayrıntılı olarak incelenmektedir. Türkiye ile Avrupa komisyonu ve üyeleri arasında çok çetin müzakereler geçiyor.

Müzakere başlıklarının her birinde,  içte ve dışta fırtınaların çokça yaşanacağını son günlerdeki olaylardan rahatlıkla tahmin edebiliyoruz… Ülke olarak ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınacaktır. Çünkü bu AB müktesebatı içeriğinin bize uygulanması politikasıdır. Bu  politika gereği ara sıra rest çekmeler ülke olarak bizim gururumuz ve onurumuzu tatmin edecek ve bu yıllarca gündemimizde iç politika unsuru  olacaktır.

Bu müzakere başlıklarının incelenmesi sürecinde sektörümüzün  çözmesi gereken sorunları  bulunmaktadır.

Bunun  için önce bugünlere bu sektörün nasıl geldiğine bakmamız gerekiyor.
Açıkhava reklamcılığının tarihsel gelişimini bir tarafa bırakırsak, Türkiye’de reklam amaçlı ilk ürünler fırça ile yazılan tabelalar olmuştur. Tabelacının fırçası her geçen gün gelişen ürün yelpazesi içinde cam tahta, saç, bez, pleksiglas v.s. üzerinde  çalışırken bir anda tabelalar talep üzerine içten ışıklı olarak üretilmeye başlanmıştır. Sektörde usta-çırak ilişkisi bu arada şekillenmiştir. Bunlardan nitelikli olanların teknolojiyi ve meslekteki gelişmeleri takip ederek, uygulayanların başarılı olduklarını bugün şirketlerinin konumlarıyla görmekteyiz…

Yetmişli yıllarda  Coca-Cola ve Pepsi-Cola gibi meşrubat firmalarının satış noktalarına yaptırdıkları tabela ve ışıklı pano uygulamaları ile yeni reklam ürünleri uygulamaları bu dönemde hızla yayıldı. Seksenli yıllarda bira firmaları, beyaz eşya satış noktaları ile özel banka kurumsal kimlik uygulamaları birbirini takip  edince pazar birden büyüdü. Pazarın talebini karşılamak için, kendini yeterli deneyime sahip hisseden herkes Açıkhava reklamcılığına yatırım yaptı. Hızla her yerde işletmeler denetimsiz olarak açıldı. Doksanlı yıllardan başlayarak, büyük kentlere giren uluslararası outdoor şirketlerinin  ürünlerinin yayılması Türkiye’de Açıkhava reklamcılığının Avrupai tarzda fark edilmesini sağladı.

Açıkhava reklamcılığında bu gün yaşanan sorunların başlangıcı işte, o günlere dayanmaktadır. Açıkhavanın kontrolsüz büyümesine seyirci kalınmıştır... Bu gün o yıllarda planlanamayan, kayıt dışı ve sektörsel denetim eksikliği, reklam ürünlerine bir standart getirilememiş olması hala önümüzde  büyük bir sorun  olarak durmaktadır. Üretimin hala bugün kalite odaklı olmayıp, fiyat odaklı olarak algılanması, ustalardan en büyük kazanım olan etik değerlerimiz pazardaki talebin kurbanı oldu. Bu yanlış uygulamaların günümüze kadar gelmesi ve reklam ürünlerimizin görsel kirlilik oluşturduğu yakıştırması ve bunun için yapılan bilinçsiz uygulamalar sektörü sıkıntıya sokmaya devam etmektedir..

Bugün ülkemizde dünyadaki Açıkhava reklam uygulamalarına örnek olacak, çok güzel uygulamalar bulunmaktadır. Örnek verecek olursak otobüs duraklarındaki reklamlar, raketler, billboardlar, totemler, dijital ekranlar, araç ve duvar giydirme uygulamaları, akaryakıt istasyonları, bankalar ve beyaz eşya satan firmaların kurumsal kimlik uygulamaları gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bunları üreten firmalar bu gün yapısal değişimi zamanında gerçekleştirerek Avrupa’ya entegrasyonunu tamamlamış, dünya pazarına açılmış, hatta dışta ve içte ortaklıklar kurmuş firmalarımızdır.

AB sürecinde Açık hava reklamcılığının ülkemizdeki durumuna  göz attıktan sonra, ARED sektörün sorunlarının tespiti ve çözümü için bir çok ilde  sektör toplantıları düzenledi. Bu söyleşi ve bölgesel genel toplantılarda yaptığımız değerlendirmelerde, sektörümüzün AB uyum süreci içinde öncelikle aşağıdaki sorunları çözüme ulaştırmalıdır.

1-Sektörümüzü düzenleyecek bir yasamız yoktur. Yaptırım gücümüz olmadığı için, yeterlilik belgesi aranmadığından herkes Açıkhava reklam firması açabilmektedir. Sektöre girenler denetlenememektedir. Yasamız  olmadığı için her belediye kendine göre sektörle ilgili mevzuat geliştirmektedir. Bunlar ülke çapında bir karmaşanın yaşanmasına neden olmaktadır.

2-Çıkarılacak yönetmelik ve mevzuatımızı uygulayacak, karmaşayı önleyecek, sektörün temsilcilerinin de içinde bulunduğu, bağımsız bir üst kurul her ilde oluşturulmalıdır.

3-Açıkhava reklam üreticileri uzmanlığa dayalı kurumlaşmak için mesleki sorumluluk taşıyarak hızla bu çalışmaları başlatmak zorundadır. Sektörden kazanç elde eden herkes bu sorumluluktan kaçmamalıdır…
”Kurumlaşma, bir kurumun dışa yansıyan her türlü üretiminde aynı kalitede üretimi ve hizmeti vermesini sağlayan bir yapılanma çalışmasıdır.”(Stephen r.Covey)

4-Ayıplı mal ve hizmet üretenler mutlaka denetlenebilmeli ve yaptırımı olmalıdır. Mesleki saygınlığımızı ve onurumuzu sorumluluk bilinci ile korumalıyız.

5-Sektörün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücü, mesleki ve teknik eğitimle sağlanmalıdır. Sektörde eğitim almış yeni nesil, dünya çapında yeni şirketleri ortaya çıkaracaktır. Bu amaçla 2006-2007 öğretim yılında ARED’in işbirliği ile Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ ve SERİGRAFİ baskı ile ilgili sektöre teknisyen yetiştirecek okul açılacaktır. Bunlar diğer illerde de açılmalıdır.

6-Teknolojideki gelişmelerin sektörü olumlu etkileyebilmesi için sektörel fuarlar takip edilerek araştırmalar yapılmalı kaynaklar iyi değerlendirilmelidir. Doğru teknolojik yatırımların yapılması ve işletmelerin kendilerini geliştirerek, verimliliklerini artırmaları gerekmektedir. Bunun için uluslararası sektörel derneklerin ülkemizdeki sektörel fuarlara desteği mutlaka sağlanmalı hatta işbirliği yapılmalıdır.

7-Bilgi teknolojisinin dünyadaki hızını mutlaka sektör olarak yakalamalı ve bunu şirketimiz için iyi kullanmalıyız. Her kurumun internet adresi ve sayfası olmalıdır.

8-Reklam kampanyalarına destek amacıyla kullanılmakta olan Açıkhava mecrası ölçümlenmelidir. Ölçümleme için sektörün içinde olan sivil toplum kuruluşları, kurum ve yayın kuruluşları işbirliğine gitmeli, gerekli bütçe sağlanmalıdır. Bu başarıldığı zaman reklam bütçelerinden hak ettiği payı  ana mecra olarak sektör fazlasıyla alacaktır.

9- Sektörün sivil toplum örgütü ARED benimsenmeli ve benzer dernekler desteklenmelidir. Açıkhava reklamcılarının bilinçlendirilmesi ve mesleki standartların oluşturulması, saygın bir sektör olmak  için  çaba harcamak ARED üyelerinin misyonudur. ARED’in üye olduğu ISA (Uluslararası Tabelacılar Federasyonu), EVL (Avrupa Tabela Üreticileri Federasyonu), FESPA (Avrupa Serigrafi Dernekleri Federasyonu) gibi uluslararası işbirlikleri Avrupa Birliği’ne uyum konusunda gerekli alt yapıyı oluşturmaya başladığından, sektörün derneğimiz çatısı altında toplanması sektöre katkı koyacaktır.

Sonuçta, AB ile önümüzde on-onbeş yıl kadar sürmesi beklenen bu süreçte;

-Ülke insanı olarak kendimizi ve işletmelerimizi mukayese etme fırsatı bulacağız. Eksiklerimizi görecek, değişime ayak uydurmak zorunda olduğumuzu hissedecek, dünya ile uyum için çaba harcayacağız.

-İnsan olarak hepimiz hızlı bir değişim geçireceğiz, toplum ve çevre bilincimiz oluşacak. Her konumda kaliteli yaşam standartlarını arayan kent bilinci gelişmiş toplumun  bireyleri olacağımıza inanıyorum.

Birol FEDAİ / Outdoor & Sign - Ocak 2006
ARED Yönetim Kurulu Üyesi
bfedai@sistemprint.com

ARED’İN YURTDIŞI ÜYELİKLERİ
Açıkhava Reklam sektörünün Türkiye’deki tek sivil toplum örgütü ARED, dünyada hızlı bir biçimde gelişen teknolojinin yeniliklerini takip ederek dünya standartlarını yakalamak amacıyla uluslararası 1 dernek ve 2 federasyona üyedir. ARED’in üye olduğu bu dernek ve federasyonlara ARED üyesi tüm firma temsilcileri de üye olarak kabul edilmekte ve üyelik haklarına sahip olmaktadırlar. Bu dernek ve federasyonların her yıl farklı ülkelerde periyodik olarak gerçekleştirdikleri Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Teknik Komite toplantılarına ARED temsilcileri de katılmaktadır.  ARED, yurtdışındaki toplantılara katılarak, yabancı dernek temsilcilerini Türkiye’de ağırlayarak ilişkilerin gelişmesini, Türkiye’deki Açıkhava reklam sektörünün yurtdışında tanıtılmasını ve sektörel işbirliklerin oluşmasını sağlamaktadır.

ISA (International Sign Association)
ISA, 1944 yılında Ulusal Elektrikli Tabela Derneği olarak kurulmuş ve 1996 yılında  Uluslararası Tabelacılar Derneği (International Sign Association) olarak derneğin ismi değişmiştir. ISA’nın merkezi Amerika’dadır ve Dünya genelinde 7000 üyesi bulunmaktadır. ISA’nın hedefi, üyelerine daha iyi bilgi akışını sağlayarak işlerini daha iyi ve kaliteli yapmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede kitaplar yayınlıyorlar, yeni teknolojileri anlatan yazılara yer veriyorlar ve bunları internet üzerinden web sitelerinde duyuruyorlar. Böylelikle üyeleri arasında da bilgi akışını sağlıyorlar. ISA her yıl Uluslararası Tabela Fuarı’nı düzenliyor, fuar bir yıl Orlando’da bir yıl ise Las Vegas’ta yapılıyor. Ared’in ISA’ya üyeliği Ocak 2002’de kabul edildi.
www.signs.org

FESPA (Federation of European Screen Printers Associations )
Genel Merkezi İngiltere’de bulunan FESPA (Federation of European Screen Printers Associations - Avrupa Serigrafi Üreticileri Dernekleri Federasyonu) 1962 yılında kurulmuştur. 26 Avrupa Derneğinin üye olduğu Fespa’nın dünya genelinde 4500 faal üyesi bulunmaktadır. Önceleri sadece serigrafi sektörünün ilgilendiği Fespa zamanla yelpazesini genişleterek dijital baskı grubunu da çatısı altına almıştır. Fespa’nın amacı serigrafi ve dijital baskıyı tanıtmak, büyütmek ve özellikle serigrafi baskısının tekstil, otomotiv gibi daha birçok sektörde de kullanılabileceğini anlatmak, sektöre eleman yetiştirmek ve eğitim vermektir. Fespa 3 yılda bir Avrupa’nın farklı ülkelerinde Fespa Fuarı’nı düzenlemektedir. 31 Mayıs – 4 Haziran tarihlerinde Almanya Münih’te gerçekleştirilen Fespa 2005 Fuarı’na ülkemizden 18 firma katıldı. Fespa, serigrafi ve dijital sektörüyle ilgili son gelişmelerin ve Fespa üyelerinden haberlerin aktarıldığı “FESPA WORLD” isimli bir dergi yayınlayarak üyelerine ulaştırmaktadır. Fespa serigrafi ve dijital baskı konusunda tarafsız ve profesyonelce eğitim vermek amacıyla “Fespa Academy” adı altında bir eğitim kurumunun oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca FESPA gelirinin önemli bir kısmını, üye derneklerin kendi ülkelerinde sektörün geliştirilmesi yönündeki projelerin (sektöre eleman yetiştirilmesi için okul açılması, seminerler verilmesi, kitap yayınlanması gibi.)  finansmanına ayırdı ve bu konuda bir komite kurdu. Bu komite mevcut bütçenin hangi projelerde kaynak olarak kullanılacağı konusunda karar verecek. ARED, 12 Ekim 2001 tarihinde FESPA’ya üye oldu.
www.fespa.com

EVL (The European Federation of Illumination Signs)
Genel Merkezi İngiltere’de bulunan EVL (The European Federation of Illumination Signs – Avrupa Işıklı Reklam Üreticileri Federasyonu - İngiltere), 1966 yılında kurulmuş Avrupa’daki endüstriyel reklam üreticisi derneklerin üye olduğu bir federasyondur. Ülkesinde endüstriyel reklam üretimi ile ilgili dernek bulunmayan kişiler de şahıs olarak bu federasyona üye olabilmektedir. Avrupa’nın farklı ülkelerinden 12 dernek EVL’ye üyedir. ARED’in EVL’ye üyeliği 22 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilmiştir.

EVL’nin hedefleri; Avrupa ve dünya çapında, ülkeler arasındaki teknik bilgi akışını ve teknik uyumun sağlanması, teknik araştırmalar yapılması ve yapan ülkelere destek verilmesi, endüstri ile ilgili pazar araştırmaları yapılması ve tüm pazarlar hakkında bilgi toplanması, Avrupa Birliği çalışmaları doğrultusunda tüm üye ülkeler için ortak bir standart “Tabela Yönetmeliği” hazırlanması, eğitim programları düzenleyerek eleman yetiştirilmesi için kurslar verilmesi ve dünya çapında EVL üyelerine güven kazandırılması olarak sıralanmaktadır. EVL,  AB ile sektörün ilişkilerini de yürütmektedir ve AB’de standartları belirleyen teknik komitelerde aktif rol oynayarak gelecekte yaşanabilecek sorunlara engel olmaya ve sektörün haklarını korumaya çalışmaktadır. EVL’nin Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Teknik Komite Toplantıları 6 ayda bir farklı ülkelerde gerçekleştirilmektedir. 16-17 Ekim 2003 tarihlerindeki EVL Teknik Komite ve Yönetim Kurulu toplantıları ARED’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
www.evl-signs.com

İbrahim DEMİRSEREN / Outdoor & Sign - Mart 2006
ARED Genel Sekreteri
idemirseren@denizreklam.net

AÇIKHAVA HANGİ NOKTADA?
sektörün gelişimine engel sorunlardan biri yerel yönetimler ve yasal düzenlemelerle ilgili sektörü kısıtlayan engellerdir. Belediyelerin hazırladıkları ve uyguladıkları kısıtlayıcı reklam yönetmelikleri ile ilan reklam vergilerinde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sektöre kısıtlamalar ve yasaklar getiriyor. Bu düzenlemeler reklamverenlerin, şehir planlamacılarının ve akademisyenlerin de görüşleri alınarak gerçekleştirilmeli.

Açıkhava reklamcılığı; kurumsal kimlik yaratma (cephe panoları, benzin istasyonları vb.) ile tüketiciye mesaj iletmek için açıkhava mecra kullanımı olarak iki bölümde ele alınmalıdır. Açıkhava reklamlarının tüketiciyle direkt temas kurması ve gözden kaçmayacağı özelliği dikkate alındığında farklı ve yeni uygulamalarla beslenerek iyi fikirlerle de desteklenerek kullanılması gerekmektedir. Açıkhava reklamlarının tüketici üzerinde düşünüldüğünden daha fazla etkisi vardır. Bu nedenle reklamcılar, yaratıcılıklarını kullanarak, yenilikler yakalayarak sürekli bir öncekine alternatif yeni ürünler ve mecralar ortaya koymak zorundadırlar. Bir kitle iletişim aracı olarak açıkhava reklamcılığının amacı, mecra olgusu içinde iletilmek istenen mesajın hedef kitleye etkin ve kalıcı bir şekilde iletilmesinden ibarettir.

Reklam Üniteleri ve Kent
Açıkhava reklamları bir ürün veya hizmet tanıtımının yanı sıra daha  birçok görev üstlenmişlerdir. Açıkhava reklamları bir kentin mobilyalarıdır, şehrin kültürünü yansıtırlar, kişileri yönlendirir ve adres bulmayı kolaylaştırırlar. Işıklı reklam panoları ışıl ışıl görüntüleriyle şehrin canlılığına canlılık, hareketine hareket kazandırırlar ve en önemlisi şehrin caddelerini, sokaklarını aydınlatarak güvenliği arttırırlar. Işıklı reklam panolarıyla ilgili yurtdışında yapılan birçok araştırmada, ışıklandırmanın yetersiz olduğu bölgelerde, ışıklı reklam panolarının yoğun olduğu sokak ve caddelere oranla daha fazla suç işlendiği  kanıtlanmıştır. Bir reklam panosunun üretiminde ve montajında kullanılan malzemeler (alüminyum, kablo, vida, ampul, matkap ve kaynak aletleri, iş makinaları vs.) sayesinde birçok sektör de Açıkhava reklamcılığından kazanç sağlamaktadır.

Açıkhava reklam sektörü dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de gelişimini sürdürmektedir. Son yıllarda dijital ve serigrafi baskı sektöründeki gelişmeler, sektör için geliştirilen yeni malzeme ve makinalar, açıkhavada üç boyutlu gerçekleştirilen uygulamalar Açıkhava Reklam sektörünün gelişimine hız kazandırmıştır. Dünyadaki gelişimi uluslararası fuarlar ve teknolojiler ile yakından takip eden Türkiye Açıkhava Reklam Sektörü, dünya ülkeleriyle paralel bir gelişim sergilemekte, AB standartlarında üretimler gerçekleştirerek yurtdışına açılmaktadır. Türkiye’de 300-400 kişiye istihdam sağlayan fabrikaların yanısıra küçük atölyelerde üretim yapan toplam 15.000 açıkhava reklam üreticisi bulunmaktadır. Sektörün yıllık hacmi 165.000.000 €’dur. Ülkemizde büyük ölçekli, Açıkhava reklam üreticisi firmalar Amerika da dahil olmak üzere birçok dünya ülkesine ihracat gerçekleştirmektedir. Mercedes, BP, FIAT, Renault, Shell, Total gibi birçok ulusal markanın kurumsal kimlik çalışmaları Türkiye’de üretilerek yurtdışına ihraç edilmektedir. Sektörümüzün yıllık ihracat hacmi 40 milyon Euro seviyelerine ulaşmıştır. Amerika ve Avrupa ülkelerinde Açıkhava reklam sektörünün reklam sektörü içindeki payı %9-10’dur. Ülkemizde ise bu rakam %4’tür. Açıkhava reklamlarının ölçümlenemiyor olması reklam sektörü içindeki payını düşürmektedir.

Açıkhava Reklam Sektörü gelişim süreciyle birlikte kendi içinde sorunlar da yaşamaktadır. Sektörün önemli sorunlarından biri sektörde eğitimli kalifiye personelin olmamasıdır. ARED, sektörün bu eksiğini tamamlamak üzere Ege Üniveristesi Meslek Yüksekokulu’nda “Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi” programının açılması için girişimlerde bulunmuş, İzmir Ticaret Odası’nın da desteğini alarak projenin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Türkiye’deki ilk Açıkhava Reklam Ürünleri ve Sergirafi bölümü 2006-2007 sezonunda Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda eğitime başlayacaktır. ARED, Meslek Liselerinde de Açıkhava Reklam Ürünleri bölümlerinin açılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürmektedir.

Ertan YILDIZ / Outdoor & Sign - Mayıs 2006
ARED Başkan Yardımcısı
eyildiz@sistemreklamcilik.com

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ

Sivil Toplum Kuruluşları, toplumsal sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenen toplumun bireylerinden oluşmaktadır. Birliktelik gönüllülük esasına dayanır. Sivil toplum kuruluşlarının misyonu, dünyadaki hızlı gelişimlere uyum sağlayarak değişime öncülük etmektir. Bunun için de gerektiğinde toplumun duyarlılığını dile getirir, gerektiğinde de toplumsal ya da sektörel mücadelenin içinde olur.

Ülkemizde  son yıllarda yoğun olmak üzere birçok sektörel, sosyal, kültürel ve yardımlaşma alanlarında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları kurulmakta, günlük yaşamdaki etkilerini gün geçtikçe daha çok hissettirmektedirler.

Avrupa Birliği uyum çalışmaları nedeniyle, Avrupa da olduğu gibi ülkemizde sivil toplum örgütlenmelerinin giderek daha güçlü bir konuma ulaştığı görülmektedir.

Toplumun kendiliğinden giriştiği demokratik örgütlenmeler olarak sivil toplum kuruluşları, çağdaş ve gelişmiş bir toplumun gereğidir.

Sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektörün arkasından ülkemizde etkin 3.sektör olarak anılmaktadır.

ARED, Açıkhava Reklamcılığı sektörünün gelişmesi ve mevcut sorunlarına karşı sektörel mücadele vermek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da 29 gönüllü tarafından kurulmuştur.

ARED’in bu güne kadar yaptığı çalışmalar takdire şayan bir durumdadır. Yapılan çalışmaların sektörel yaşamdaki etkisi, çok genç bir dernek olmasına rağmen sektör tarafından her geçen gün daha fazla hissedilmektedir.

Çünkü ARED sivil toplum örgütü olarak,  sektöre mesleki saygınlığını kazandırmada büyük bir rol üstlenmiştir. Dernek çatısı altında birbirinden farklı düşüncelere sahip, birbirine rakip olan firma temsilcilerini  saygı çerçevesi içinde çeşitli organizasyonlarla bir araya getirmiş ve bilgilerini birbirleriyle paylaşacak, işbirliği yapacak bir düzeye çıkarmıştır. ARED değişimi bünyesinde yaşayan, gönüllü  olarak, aktif çalışan dinamik bir üye yapısına  sahiptir. Üyelerinin girişimciliği derneğimizi uluslararası platformda saygın bir noktaya taşımıştır.

ARED sektörümüze olumsuz etkileri olan, politik kişi ve kurumlara karşı dayanışmayı ve mücadele etmeye öncülük ederken, aynı zamanda dünyadaki ISA, EVL, FESPA gibi sektörel kuruluşlarla yapılan çeşitli projeler vasıtasıyla, çeşitli ülkelerdeki meslektaşlarıyla tanışma ve işbirliği yaparak, dayanışmayı, uluslararası teknik bilgi ve mesleki standartların oluşumuna da katkı koymaktadır.

Bu gün ülkemiz Açıkhava reklam sektörü, iki fuarı, aylık yayınlanan dört dergisi ve uluslar arası sektörü temsil eden bir derneğe sahiptir. Mesleğine saygısı olan, sorumluluk taşıyan her duyarlı kişi kendi sektör derneği çatısı altında örgütlenmelidir.

Artık hepimiz biliyoruz ki;

Müşteri profili değişmiştir.Her geçen gün istediğinden daha fazla istekte bulunan, karşımızda bilinçli, ne istediğini bilen  reklam veren ve yatırımcılar  vardır.

Ülkemizde çevresel duyarlılığın artması, her sektörün  uluslararası standartlar bakımından şekillenmesi, içinde bulunduğumuz son yıllarda  toplumunun özel sektörden beklentilerini arttırmıştır.

Bu yüzden sektörler değişime ayak uydurmak zorundadır.
Sektörün aktörleri firmalarımız özellikle her geçen gün artan rekabet ortamına ayak uydurmalıdır. Firmaların piyasada tutunabilmeleri için ; fiyat, kalite, hizmetin ön planda olması gerekiyor.Ancak son zamanda firmaların yaptığı işler değerlendirilerek, buna paralel itibarları da iş verme sırasında sorgulanmaya başlamıştır.
Bu önemli bir konudur.
Yaptığımız her işin arkasında olarak sorumluluk taşımalıyız. Konuştuğumuzu yapmalı,istenileni, istenilen zamanda ,istenilen şekilde teslim etmeliyiz.Bu bizim farklılığımız değil,iş prensiplerimiz arasında olmalıdır.

MAZERET DEĞİL ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ.
Sektör firmalarının fiyat, kalite, hizmet ve mesleki standartları yakalaması için yapılan çalışmalar ancak sektörel dernek çatısı altında toplanan, mesleki sorunlarına ortak çözüm üreten sektör mensupları tarafından yapılmaktadır.

Sektörün bir bölgede kalkınması gelişmesi, ancak sektör firmalarının konusunda uzmanlaşması ve farklılık yaratması ile mümkündür. Bunun için alternatif projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.Eğer firmanı  diğer firmalardan  öne çıkaran özelliklerin yoksa ,farklılaşamamış isen her geçen gün gerilemek kaçınılmaz olacaktır.

Bu konuda ülkemizde hizmet üreten firmalar genelde yapısal  değişimde, kurumlaşma da ve özellikle pazarlama ve iletişim konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

Sektörü temsil eden firmaların top yekun kalkınması, sektörün kalkınması anlamına gelmektedir.

Yaşadığımız çağın gereklerini yerine getirmeliyiz.
Bunun için, her sektör farklı konularda uzmanlaşan, bu konuda birleşerek güçlenen, ortak yatırımla gelişen, verimliliğini artıran, hizmet anlayışını değiştiren bir yapıya dönüşmelidir.

Bunun olması için sektörel derneklerin projeler üretmesi, projelerin hayata geçirilmesi için her ortamda sesini duyurması gerekmektedir.

Bunun için sektörel sivil toplum kuruluşları,eşgüdüm içinde çalışmalıdır.Gerekirse  bir platform oluşturmalıdır.

Bu platform yerel olarak şimdiye kadar ortaya atılan projelerin değerlendirmesini dikkate alarak, sektörlerin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatlarını ve sektörü tehdit eden unsurları belirleyerek,sektörün kalkınma stratejisi belirlenmelidir.

Bu yüzden sektörel olarak ortak projeler üretmeliyiz.

Toplumsal dayanışma sağlanırsa, bölgelerin kendi iç ekonomik dinamikleri ile tabandan-tavana kalkınma modeli ile ilgili projelerin güzel örneklerini görebiliriz.

Sivil toplum örgütleri bir kentin kalkınmasında yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini ve devlet, üniversite ve diğer yerel organizasyonlarla birlikte işbirliği içinde olmalıdır.

Bu ortak çabanın  içinde olmalıyız. Sorumluluk bilincinde, duyarlı olan, herkes kendi sektörel derneği başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarına üye olarak toplumsal değişimin içinde görev almalıdır.
Artık bende varım demelisiniz.